Drogi powiatowe na terenie Gminy Obryte

MIESZKAŃCY GMINY OBRYTE

Mapka ta przedstawia położenie dróg powiatowych na terenie gminy Obryte.

Wszelkie sprawy związane z bieżącym utrzymaniem (tj. usuwanie drzew, łatanie powstałych wyrw w nawierzchni, naprawa poboczy, czy drożności rowów i przepustów, a także odśnieżanie), należy zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Tel. 023- 6928577 do Oddziału Technicznego.