Jawny rejestr zbiorów

Zbiory danych przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem:

  1. Dane świadzczeniobiorców do ZUS.
  2. Ewidencja osób ubiegających się o miejsce w DPS.
  3. Karta Dużej Rodziny.
  4. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.
  5. Prace społeczne - użyteczne.
  6. Rejestr świadczeniobiorców OPS.
  7. Rodzina 500 plus.
  8. Świadczenia rodzinne.
  9. Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.