20.02.2024

Posiedzenie L Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 20 lutego 2024 r. Rada Gminy Obryte OK.0002.1.3.2023   ...
13.02.2024

Jubileusz 80-lecia urodzin

Z ogromną radością informujemy, że Wójt Gminy Obryte - Sebastian Mroczkowski kontynuuje inicjatywę skierowaną do naszych ukochanych jubilatów, ...
13.02.2024

Apel Wojewody Mazowieckiego dotyczący ćwiczeń Sił Zbrojnych RP

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem ...
09.02.2024

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Obryte w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego – Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departamentem ...
07.02.2024

Harmonogram zebrań wiejskich w roku 2024

Informacja Wójt Gminy Obryte wydał w dniu 6 lutego 2024 r. Zarządzenie nr 6/2024 w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy ...
01.02.2024

Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą spalanie w domowych piecach odpadów, w tym m.in. plastików?

Czy wiesz, że jest to proceder niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby ...
30.01.2024

Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie ...
30.01.2024

Dodatek osłonowy w roku 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie ...
24.01.2024

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2024 roku.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j . Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm. ) zapraszam wszystkie organizacje ...