12.03.2024

Aktualności z Gminy Obryte – Dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 11 marca br. miało miejsce uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Przedstawiciele naszej gminy, Wójt Sebastian Mroczkowski oraz Skarbnik Anna Niezgoda, reprezentowali nas podczas tego doniosłego wydarzenia.

Otrzymaliśmy znaczące wsparcie finansowe, które umożliwi realizację istotnych projektów na terenie naszej społeczności:

  1. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego: Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł, co pozwoli nam nabyć nowoczesny pojazd wyposażony w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

  2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym: Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 30 000,00 zł, będziemy mogli przeprowadzić modernizację i zakupić nowe wyposażenie dla świetlicy, stając się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla lokalnej społeczności.

  3. Dostawa i montaż 13 solarnych lamp oświetlenia ulicznego: Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 104 650,00 zł, co umożliwi nam zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki naszej gminy.

  4. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Obryte: W ramach programu dofinansowania otrzymaliśmy kwotę 10 000,00 zł, którą przeznaczymy na skuteczne działania zapobiegające bezdomności zwierząt na naszym terenie.

  5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim: Dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł pozwoli nam przeprowadzić prace modernizacyjne oraz zakupić nowe wyposażenie dla świetlicy, stając się miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności.

  6. Urządzenie miasteczka ruchu drogowego i strefy gier podwórkowych: Dzięki dofinansowaniu w kwocie 68 019,00 zł, zrealizujemy projekt, który przyczyni się do edukacji drogowej i zapewni przestrzeń rekreacyjną dla naszych mieszkańców.

  7. Modernizacja i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Cyganach: Największe wsparcie finansowe, w wysokości 200 000,00 zł, umożliwi nam kompleksową modernizację budynku świetlicy, tworząc atrakcyjne i funkcjonalne miejsce spotkań dla społeczności w Cyganach.

Dzięki tym środkom możemy kontynuować rozwój naszej gminy, poprawiając jakość życia mieszkańców i tworząc atrakcyjne przestrzenie dla wspólnoty lokalnej. Cieszymy się, że możemy wspólnie realizować te ważne projekty dla dobra naszej społeczności.