05.06.2023

Apel o oszczędzanie wody

Szanowni mieszkańcy i właściciele działek rekreacyjnych na terenie Gminy Obryte!

Z uwagi na panujące w ostatnim czasie niekorzystne warunki atmosferyczne, związane z brakiem opadów, dochodzi do znacznego obniżenia poziomu wód gruntowych oraz głębinowych. W związku z powyższym prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.

Apelujemy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.

Nieoszczędne korzystanie wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość.