08.08.2023

Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 7 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Obrytem przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne, w wyniku których p. Paulina Czymerska i p. Jolanta Seroka -  nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej im. kard. S. Wyszyńskiego w Obrytem zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Gratulujemy Paniom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych i osobistych.