31.01.2023

Bezpłatne doradztwo LGD Zielone Mosty Narwi: 30.01.2023r. - 17.02.2023r.

Bezpłatne doradztwo LGD Zielone Mosty Narwi: 30.01.2023r. - 17.02.2023r.

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1113-bezplatne-doradztwo-w-biurze-lgd-30-01-2023r-17-02-2023r

 

Jednocześnie informujemy, że Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 30 stycznia 2023r. do 17 lutego 2023r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego telefonicznie przez pracowników Biura LGD w terminie od 30 stycznia 2023r. do 17 lutego 2023r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502  240 357; 516 346 453. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje.