10.11.2022

Bezpłatne szkolenie dla pszczelarzy

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1090-rekrutacja-szkolenie-dla-pszczelarzy