11.08.2022

Bezpłatne szkolenie - kiszonki warzywne

Bezpłatne szkolenie - kiszonki warzywne

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1066-rekrutacja-szkolenie-kiszonki-warzywne