19.01.2023

Bezpłatne szkolenie "Miód jako surowiec do przetwórstwa – Zagrodowe przetwórstwo miodu"

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1109-rekrutacja-szkolenie-miod-jako-surowiec-do-przetworstwa