29.11.2022

Bezpłatny kurs komputerowy ECDL on-line

W ramach projektu realizowany jest Bezpłatny Kurs Komputerowy ECDL online.
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do egzaminu certyfikacyjnego (egzamin w formie stacjonarnej w Warszawie).

Uczestnikom projektu zapewniono:
- 100% dofinansowania szkolenia
- komplet podręczników
- kurs online 84 godziny lekcyjne
- zajęcia w grupach 12-osobowych
- doskonałych Trenerów
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- certyfikat ECCC

Zapisy można przeprowadzić na trzy sposoby:

1. Internetowo - wypełniając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl załączonym w poniższym linku: https://szkolimyzadarmo.pl/projekt/171

2. Telefonicznie - kontaktując się z Opiekunem Projektu: 511 644 757

3. E-mailem - wysyłając wiadomość na adres: rekrutacja|szkolimyzadarmo.pl| class="moz-txt-link-abbreviated" |rekrutacja|szkolimyzadarmo.pl z listą osób z danymi do kontaktu

W razie dodatkowych pytań dotyczących kursu zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 511 644 757

Do projektu zapraszamy wszystkie osoby z województwa mazowieckiego powyżej 25 r.ż.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają osoby zamieszkałe w gminach wiejskich.

Do pobrania ulotka