08.11.2022

Budżet Obywatelski Mazowsza – nabór projektów

Niebawem rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Budżet Obywatelski Mazowsza (mazovia.pl)

W roku 2023 z budżetu województwa wydzielono kwotę 25 mln złotych, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie  oznacza to, że:
– mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
– propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
– wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.