22.09.2021

Dobiegły końca prace związane z urządzeniem placu wiejskiego w miejscowości Tocznabiel

Dobiegły końca prace związane z urządzeniem placu wiejskiego w miejscowości Tocznabiel. W ramach prac polegających na urządzeniu placu wiejskiego dokonano uporządkowania terenu wiejskiego, usunięcia zakrzaczeń, wyrównania działki wiejskiej, posiania trawy oraz wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych.
Zadanie zostało współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2021 w kwocie 10 000,00 zł.