29.06.2021

Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem informuje, że od 01 lipca 2021r wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS

W związku z tym w dniu  16 lipca 2021r.  oraz 27 sierpnia 2021r. w budynku Urzędu Gminy w godzinach 9-13 pracownicy  ZUS  w ramach mobilnego punktu wsparcia- jako eksperci – będą pomagać w elektronicznym wypełnianiu wniosków oraz zakładać klientom profil PUE.

Osoby zgłaszające się do mobilnego punktu  wsparcia  powinny posiadać dowód osobisty, numer telefonu, adres email oraz numer rachunku bankowego.

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia można złożyć tylko elektronicznie:

 ■ na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

■ przez bankowość elektroniczną

■ na portalu empatia.mpips.gov.pl

Od 01 lipca świadczenie Dobry start będzie wypłacane tylko na rachunek  bankowy.