07.08.2023

Dotyczy konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów i nadania jej statutu