30.07.2018

„Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” - zakończenie realizacji projektu

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” dofinansowanego Funduszy Europejskich.

W ramach projektu wykonana została głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Obryte: Urzędu Gminy w Obrytem oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w zakresie:

  1. Termomodernizacja – ocieplenie budynków
  2. Modernizacja instalacji C.W.U
  3. Modernizacja C.O. poprzez montaż pomp ciepła
  4. Instalacje systemu fotowoltaicznego.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej w Gminie Obryte.

 

Tytuł projektu: Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte

Beneficjent: Gmina Obryte

Kwota dofinansowania: 1 911 178,14 zł 

1