08.06.2020

Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie „Zdalna Szkoła +" w wysokości 54 999,00 zł

mazowsze

Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie w wysokości 54 999,00 zł ze środków zewnętrznych na zakup komputerów do nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Obryte. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy, które zostaną przekazane do Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Grant jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.