31.07.2020

GMINA OBRYTE OTRZYMAŁA DOTACJĘ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PN. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obryte w 2020 r.””

                                                                                              1

 

Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl z przeznaczeniem na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obryte w 2020 r.”