09.08.2021

GMINA OBRYTE OTRZYMAŁA DOTACJĘ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PN. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2021 roku"

                    1                              

Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl z przeznaczeniem na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2021 r.”