27.10.2020

Gmina Obryte w ramach obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dokonała czyszczenia cieku wodnego kanału Zambski