29.07.2019

Harmonogram wypłat świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem 2019r.

Lipiec

25 - zasiłki stałe, okresowe i celowe , prace społeczno- użyteczne

26 - świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

29 - świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

30 - świadczenia rodzinne

25 – Fundusz alimentacyjny

Sierpień

26 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

27- świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 

28 - świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

29 - świadczenia wychowawcze

26- Fundusz alimentacyjny

Wrzesień

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

25 - świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie) 

26 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

27 - świadczenia rodzinne

26- Fundusz alimentacyjny

 

Październik

25 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

28 - świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

29 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

30 - świadczenia rodzinne

25-Fundusz alimentacyjny

 

Listopad

25 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

26 - świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

27 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

28 - świadczenia rodzinne

 

Grudzień

16 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

17- świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

18 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

19 – świadczenia rodzinne