05.01.2021

Informacja

INFORMACJA

Pierwszy odbiór odpadów

komunalnych w 2021 roku

nastąpi 13 stycznia – odpady

z tworzyw sztucznych