03.07.2023

Informacja dla kobiet od 20 roku życia

W dniach od 3 do 7 lipca w Urzędzie Gminy w Obrytem, pok. Nr 13  można wypełnić formularze zgłoszeniowe na bezpłatne pakiety badań, konsultacje lekarskie i udział w spotkaniu z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku”, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, który realizuje powiat pułtuski.

Ilość miejsc ograniczona.

Dokumenty do pobrania.

1. Regulamin

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Deklaracja uczestnictwa

4. Pakiet badań laboratoryjnych

https://bip.powiatpultuski.pl/id/1102.