07.09.2022

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o objęcie dowozem dzieci do szkół

Urząd Gminy w Obrytem informuje, że wnioski o objęcie dowozem dzieci do szkoły przyjmowane będą do 9 września 2022 r. (piątek). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.