10.05.2022

Informacja dotyczaca składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem informuje,
że ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego 500+
w tutejszym Ośrodku nastąpiła w miesiącu maju 2022r.
Jednocześnie  przypominamy o konieczności składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na okres od czerwca 2022r do maja 2023r do ZUS. Wnioski należy składać tylko drogą elektroniczną.

Przypominamy również, że Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o  Dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem
29 74 11 105 wew. 46 lub w budynku Urzędu gminy w Obrytem w pokoju nr 5.