11.03.2024

Informacja dotycząca wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2024-2029

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte Nr 6/2024 z dnia z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Obryte w dniach od 19 lutego do 7 marca 2024 r. odbyły się wybory w 20 sołectwach Gminy Obryte. Na zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach dokonano wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.

Wykaz Sołtysów w kadencji 2024-2029 przedstawia się następująco:

Nazwa Sołectwa

Imię i nazwisko Sołtysa

Bartodzieje

Joanna Teklińska

Ciółkowo Małe

Marzena Włodarczyk

Ciółkowo Nowe

Ewa Najduk

Ciółkowo Rządowe

Joanna Postek

Cygany

Jan Rurka

Gostkowo

Adam Łukasiak

Gródek Nowy

Martyna Soliwoda

Gródek Rządowy

Danuta Jasińska

Obryte

Arkadiusz Dygan

Płusy

Anna Kosiorowska

Psary

Anna Stopka

Rozdziały

Robert Rogulski

Sadykierz

Dariusz Flur

Sokołowo Parcele

Danuta Saletra

Sokołowo Włościańskie

Andrzej Osęka

Tocznabiel

Marcin Lesiński

Ulaski

Agnieszka Wyrzykowska

Wielgolas

Damian Wultański

Zambski Kościelne

Radosław Mróz

Zambski Stare

Małgorzata Makarewicz