27.10.2022

Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023:

Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023:

L.p. Data Godzina rozpoczęcia   Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania
1 05.11.2022 07:30   183/215
2 20.11.2022 07:30  

215/185

3 27.11.2022 07:30   183/215
4 04.12.2022 07:30   183/215
5 18.12.2022 07:30   183/215
6 08.01.2023 07:30   183/215
7 15.01.2023 07:30   215/183