11.08.2023

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego.