05.02.2021

INFORMACJA Urząd Gminy w Obrytem wznawia przyjmowanie interesantów w ograniczonym zakresie

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że od dnia 8 lutego 2021 r. (tj. poniedziałek ) Urząd Gminy w Obrytem wznawia przyjmowanie interesantów w ograniczonym zakresie.

Na parterze w Urzędzie zostało przygotowane stanowisko do obsługi interesantów. Będzie tam czekał na Państwa pracownik, który ułatwi załatwienie sprawy poprzez zadzwonienie po merytorycznie odpowiedzialną osobę lub o ile to możliwe sam załatwi sprawę. Konieczne będzie jednak przestrzeganie następujących  zasad sanitarnych:

 

  1. Każda osoba ma obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki.
  2. Interesanci mają obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu.
  3. W miejscu obsługi mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby z zachowaniem co najmniej
    1,5 m odległości między nimi. Liczba osób będzie kontrolowana przez pracownika Urzędu.  


Jeżeli chcecie Państwo złożyć podanie lub przekazać inną korespondencję to wystarczy wrzucić dokumenty do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu, skąd zostaną przekazane do sekretariatu i na dziennik podawczy.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy  bardzo prosimy   o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.

O ile to możliwe, prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub poprzez środki komunikacji elektronicznej:

 

  1. Skrytka Domyślna: /adm1424022/skrytka;
  2. Skrytka Skład_ESP: /adm1424022/SkrytkaESP

Pełny wykaz numerów telefonów do pracowników Urzędu dostępny jest w załączniku do niniejszej informacji .

 

Wszelkie druki wniosków znajdują się na stronie www.obryte.pl w zakładce dla mieszkańców.

 

Ponadto zachęcamy Państwa do dokonywania płatności przelewem, bez konieczności wizyty w urzędzie na poniższe numery kont bankowych:

 

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 63 8232 0005 5500 1834 2000 0440
  • pozostałe opłaty: 70 8232 0005 0500 1834 2005 0009

 

 

 

Spis numerów wewnętrznych
Urzędu Gminy w Obrytem

 

31 - Sekretariat

32 - USC

34 – Wójt

35 – Sekretarz

36 – Kadry

37 – Rolnictwo

38 – Planowanie przestrzenne

39 – Inwestycje

40 – Informatyk

41 – Działalność Gospodarcza

42 – Inwestycje, Rolnictwo

43 – Księgowość

44 – Księgowość 

45 – Księgowość, Podatki

46 – OPS

47 – OPS Księgowość

48 – OPS

49 – OPS

50 – OPS

51 – Skarbnik

52 – Rolnictwo