22.06.2022

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała IV edycję Ogólnopolskiego  Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”, która jest kontynuacją kampanii wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce.  Współorganizatorem Konkursu jest m. in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat medialny nad konkursem sprawuje TVP Info.

Głównym celem Strategii Wizji Zero jest zmniejszenie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma  wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników i funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym,
w odniesieniu do 7 Złotych Zasad Strategii Wizja Zero.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat włącznie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizja Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad ochrony życia i zdrowia na wsi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 października 2022 r. Regulamin Konkursu, formularze zgłoszeniowe i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero Ogólnopolski konkurs dla młodzieży.