31.01.2023

IV Ogólnopolski Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie
w Gospodarstwie Rolnym.
Hasło tegorocznej  edycji brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

 

Dzieci, które ułożą najlepsze rymowanki, promujące prawidłowe nawyki i zachowania związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez KRUS. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu