09.12.2020

Kolejna inwestycja drogowa na terenie Gminy Obryte

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte”.
Zakres robót budowlanych obejmował budowę mostu, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, budowę zjazdów, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych i istniejących przepustów oraz ustawienie elementów bezpieczeństwa – bariery ochronne.

Na realizację zadania Gmina Obryte udzieliła dotacji w wysokości 250 000,00 zł.

Za zdjęcia z odbioru prac dziękujemy Powiat Pułtuski - Starostwo Powiatowe w Pułtusku