28.03.2024

Kolejne inwestycje na terenie gminy Obryte

25 marca br. Wójt Gminy Obryte podpisał umowy w sprawie realizacji kolejnych inwestycji drogowych tj.:

  1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Obryte. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na trzech odcinkach dróg o łącznej długości około 2,5 km położonych w miejscowościach Bartodzieje, Sokołowo Włościańskie i sołectwie Ciółkowo Nowe. Łączny koszt inwestycji to około 3 130 000,00 zł z czego około 3 000 000,00 zł zostanie pokryte z dotacji w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Wykonawcą zadanie będzie firma Infrastruktura BUD-59 z Warszawy, planowany termin zakończenia – IV kwartał 2024 r.
  2.  Przebudowę drogi gminnej Bartodzieje-Pułtusk (Popławy). W ramach inwestycji na odcinku drogi o długości około 3.3 km wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, uzupełnienie poboczy oraz ustawienie oznakowania. Łączny koszt inwestycji to około 4 750 000,00 zł z czego około 3 800 000,00 zł zostanie pokryte z dotacji przyznanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Wykonawcą zadania będzie firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, planowany termin zakończenia – I kwartał 2025 r.