20.06.2023

Komunikat dotyczący ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku  upowszechniamy komunikat dotyczący ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin w pobliżu środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do pobrania poniżej:

Informacja w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Komunikat WIORiN w W-wie. Stosowanie środków ochrony roślin w pobliżu środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do spożycia