16.02.2023

Komunikat dotyczący: zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych Państw UE oraz informacji przypominającej o szkoleniach

Na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku  upowszechniamy komunikaty dotyczące: zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych Państw UE oraz informacji przypominającej o szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin i okresowych badaniach technicznych sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin.

Do pobrania:

Ulotka  informacyjna- Zasady przeemieszczania ziemniaków z Polski do innych Państw UE

Ulotka informacyjna - Szkolenia i sprawny sprzęt podstawą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.