21.06.2022

Komunikaty dotyczące: informacji w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz komunikat dotyczący ochrony zapylaczy

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami otrzymanymi od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Komunikaty do pobrania poniżej.

Informacja w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Komunikat dotyczący ochrony zapylaczy