11.07.2019

Informacja dotycząca zmiany dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy