03.04.2020

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

W związku z aktualnie panującym stanem epidemii Przewodniczący Rady Gminy Obryte przyjmuje interesantów ​w sprawach skarg i wniosków po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Kadr i Rady Gminy pod nr tel. 29 741 10 04 w. 36 lub na adres e-mail: k.oleksa6@wp.pl