17.04.2020

Komunikat w sprawie wydawania maseczek

Informujemy, że od 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) od godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Obryte zostanie uruchomiony punkt wydawania maseczek.

Maseczki będą wydawane według następujących zasad:

  1. Po maseczkę/maseczki mogą zgłaszać się wyłącznie mieszkańcy Gminy Obryte, którzy nie posiadają możliwości zabezpieczenia się w ten środek ochrony osobistej we własnym zakresie.
  2. Maseczka/maseczki będą wydawane po wypełnieniu wniosku w ilości 2 sztuk na gospodarstwo domowego – według wykazu gospodarstw zgłoszonych w deklaracjach śmieciowych. Wniosek będzie możliwy do wypełnienia bezpośrednio przed odbiorem maseczek.
  3. Wniosek dostępny jest również pod adresem: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/obryte/5037.doc
  4. Po natychmiastowej weryfikacji wniosku mieszkaniec otrzymuje maseczkę/maseczki potwierdzając ich odbiór podpisem na wniosku.
  5. Od 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) maseczki wydawane będą w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00
  6. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w trakcie odbioru trzeba zachować wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa 
  • po odbiór maseczek należy zgłaszać się pojedynczo
  • przy odbiorze maseczki należy nosić rękawiczki oraz mieć zasłonięte usta i nos np. szalikiem
  • osoby czekające w kolejce po odbiór maseczki zobowiązane są do utrzymywania bezpiecznej odległości (przynajmniej 2 metry)