11.07.2019

W dniu 11 lipca 2019 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Obryte – Sebastian Mroczkowski wraz ze Skarbnikiem – Anną Niezgoda. Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie na 5 zadań:
1. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas
2. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włościańskie
3. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy
4. Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy
5. Urządzenie placu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostkowie
Łącznie na realizację tych zadań Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000 zł
Ponadto w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE 2019” Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.000 zł na wymianę bramy garażowej w strażnicy użytkowanej przez jednostkę OSP Zambski Kościelne.