13.04.2023

Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego

Informujemy o organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego II edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”. Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie.

Organizowana w zeszłym roku I edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem,
a Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody pieniężne oraz dyplomy, które osobiście zostały im wręczone na Gali zakończenia konkursu przez Członkinię Zarządu Województwa Mazowieckiego panią Janinę Ewę Orzełowską.

Informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl w Zakładce Konkursy.