22.01.2018

Obchody 155 rocznicy wybuchu powstania Styczniowego w Sokołowie Włościańskim gmina Obryte

W hołdzie poległym powstańcom styczniowym przy mogile w Sokołowie Włościańskim odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli:

- grupa rekonstrukcyjna 13 PP pod dowództwem Pana Leszka Topólskiego,

- I Pułtuska Próbna Drużyna Młodzieżowa „Wilki”

- Pani Barbara Piątek-dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem z nauczycielami i młodzieżą,

- przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Pan Jan Mroczkowski, Przewodniczący Rady Gminy-Pan Rafał Jackowski, Sekretarz Urzędu Gminy-Pan Mirosław Barszcz,

- proboszcz parafii Zambski ks. Dariusz Multon.

Wójt Gminy Obryte Jan Mroczkowski podkreślił, że powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem narodowym przeciwko imperium rosyjskiemu.

Następnie podziękował wszystkim uczestnikom za obecność w dniu 22.01.2018 roku w 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i rozpoczął obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ksiądz Proboszcz w hołdzie poległym powstańcom odmówił następującą modlitwę:

Panie, Boże Wszechmogący, polecam Twemu miłosierdziu dusze naszych poległych powstańców styczniowych, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i Wiary świętej. O Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze z czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagam Cię o to przez Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce, przez przyczynę i zasługi Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen.