23.01.2019

Obchody 156 rocznicy wybuchu powstania Styczniowego w Sokołowie Włościańskim gmina Obryte

W hołdzie poległym powstańcom styczniowym przy mogile w Sokołowie Włościańskim odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli:

  • grupa rekonstrukcyjna 13 PP pod dowództwem Pana Leszka Topólskiego,
  • przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Pan Sebastian Mroczkowski, Sekretarz Urzędu Gminy - Pan Mirosław Barszcz,
  • Pani Barbara Piątek - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem z nauczycielami i młodzieżą,
  • proboszcz parafii w Sokołowie Włościańskim ks. Mariusz Dołęgowski,
  • proboszcz parafii Zambski ks. Dariusz Multon.

Wójt Gminy Obryte Sebastian Mroczkowski podkreślił, że powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem narodowym przeciwko imperium rosyjskiemu.

Następnie podziękował wszystkim uczestnikom za obecność w dniu 22.01.2018 roku w 156 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.