03.10.2023

LGD Zielone Mosty Narwi: Konkurs fotograficzny „Produkty i usługi lokalne w obiektywie”

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1204-konkurs-fotograficzny-produkty-i-uslugi-lokalne-w-obiektywie