13.03.2023

LGD Zielone Mosty Narwi: Ogłoszenie o naborze wniosków - „premia” na założenie działalności gospodarczej

LGD Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na założenie działalności gospodarczej w wysokości 100 000zł.

Szczegóły i pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl,

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/nabory-2023/130-nabor-nr-21-2023-zakladanie-nowej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarze-przez-osoby-z-grupy-defaworyzowanej

Do pobrania:

Informacja o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD