19.12.2022

LGD Zielone Mosty Narwi: Raport z ewaluacji wdrażania LSR

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1103-raport-z-ewaluacji-lsr