14.02.2023

LGD Zielone Mosty Narwi: Spotkania aktywizujące dla grup defaworyzowanych w zakresie zakładania działalności gospodarczej