27.10.2022

LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1088-rekrutacja-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-23-11-2022r