25.11.2022

LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla organizacji pozarządowych 09.12.2022

LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla organizacji pozarządowych 09.12.2022

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1094-rekrutacja-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-pisanie-dobrych-wnioskow-o-dotacje-05-12-2022