24.05.2022

LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie pt. Produkt lokalny szansą na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Szkolenie pt. Produkt lokalny szansą na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1035-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-02-06-2022r?tmpl=component&print=1&layout=default